Projectvervoer

Munckhof verzorgt voor diverse opdrachtgevers het vervoer rondom grootschalige evenementen en projecten.

Of het nu grote sportevenementen, wereldexpo’s of beurzen betreft, wij hebben de capaciteit en ervaring om projectvervoer perfect voor u te organiseren.

Een centraal aangestuurde pendeldienst is vaak onmisbaar bij grote evenementen. Munckhof coördineert en regelt hierbij de gehele planning, coördinatie en uitvoering. Zo heeft u één centraal aanspreekpunt van waaruit alles perfect wordt georganiseerd. Onze organisatie is volledig ingericht op het verzorgen van vervoer voor grote groepen mensen. Dit doen we met behulp van:

  • Hoge kwaliteit van het personeel;
  • duidelijke werkprocedures;
  • een grote hoeveelheid beschikbaar materieel;
  • alle benodigde ICT-voorzieningen.

Inrichting van projectvervoer

Munckhof stelt bij ieder project één vaste contactpersoon (projectleider) aan die de organisatie van het hele vervoer op zich neemt. Op basis van de informatie die u beschikbaar heeft, stelt de projectleider een vervoersplanning op voor iedere dag van uw evenement. In de planning wordt uiteraard altijd rekening gehouden met uw wensen en eisen.

Anticiperen op de dagelijkse praktijk

Gedurende het evenement worden wijzigingen of aanpassingen (gepland of ongepland) door de projectleider verwerkt in de vervoersplanning. Alle daaruit voortvloeiende acties worden afgestemd met de betreffende chauffeurs en daar waar nodig zullen extra maatregelen worden getroffen. U als klant ondervindt daar profijt van. De samenwerking met en informatieoverdracht naar uw organisatie zal op de door uw gewenste wijze worden georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is, dat het vervoer van de bezoekers van het evenement probleemloos verloopt en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de continuïteit van dit vervoer.

De uitvoering van het projectvervoer zal zoveel mogelijk worden gerealiseerd met voertuigen die op de locatie van uw project worden gestationeerd. Dit om zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen acteren.

Deel deze pagina