Privacy policy & disclaimer

Dit privacy statement betreft het privacy statement van Munckhof Groep BV (Hierna: Munckhof), statutair gevestigd aan de Handelstraat 15 te (5961 PV) Horst en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12039891, alsmede haar dochterondernemingen. Munckhof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kunt u deze richten aan: avg@munckhof.nl.

Disclaimer
De website van Munckhof Groep is met grote zorg samengesteld. Hoewel Munckhof Groep uiterst zorgvuldig omspringt met de betrouwbaarheid en actualisatie van haar website, kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Munckhof Groep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt door onjuistheden of onvolledige informatie. 
Munckhof Groep behoudt alle rechten met betrekking tot de informatie (tekst, logo's, afbeeldingen, enz.) die op de Munckhof Groep-site wordt gepubliceerd. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Munckhof Groep, de inhoud van de Munckhof Groep-site, op welke wijze dan ook, over te nemen en/of openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen.

Laatste wijziging: 6 mei 2022. 

Deel deze pagina