Privacy policy & disclaimer

Invullen van persoonsgegevens

Voor het aanmelden op de nieuwsbrief of het maken van bijvoorbeeld een boeking wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, de betreffende dienst te leveren of u in de toekomst over onze diensten te informeren. Lees hier ons volledige privacy statement.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Munckhof verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en onze diensten zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is. 

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mede, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit laten weten op e-mailadres avg@munckhof.nl.  

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: avg@munckhof.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 1 mei 2018

Deel deze pagina
Meer blogs lezen?

Disclaimer

De website van Munckhof Groep is met grote zorg samengesteld. Hoewel Munckhof Groep uiterst zorgvuldig omspringt met de betrouwbaarheid en actualisatie van haar website, kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Munckhof Groep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt door onjuistheden of onvolledige informatie. 
Munckhof Groep behoudt alle rechten met betrekking tot de informatie (tekst, logo's, afbeeldingen, enz.) die op de Munckhof Groep-site wordt gepubliceerd. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Munckhof Groep, de inhoud van de Munckhof Groep-site, op welke wijze dan ook, over te nemen en/of openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen.

Verzamelen van passief verstrekte informatie 

Munckhof Groep verzamelt via haar websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Er wordt op onze website gebruik gemaakt van Google Analytics, LinkedIn en Hotjar voor analyse. Voor Google Analytics geldt dat er een bewerkersovereenkomst is gesloten en dat gegevens delen uitgezet is. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina's er binnen de websites bekeken worden, wordt door Munckhof Groep verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina's. Voor zover de gegevens door Munckhof Groep worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.