Regiecentrale

Munckhof voorziet al sinds 2004 in een professionele regiecentrale.

Vanuit onze regiecentrale ontzorgt Munckhof haar klanten door hen de gehele coördinatie van het personenvervoer uit handen te nemen. Wij organiseren voor meer dan 20.000 mensen het dagelijkse vervoer namens opdrachtgevers in heel Nederland.

De taken die Munckhof als vervoersregisseur op zich neemt bevatten onder andere:

  • Het analyseren van, en adviseren over vervoersvraagstukken;
  • het implementeren van vervoersvraagstukken;
  • het samenstellen van routes en optimaliseren van vervoersstromen;
  • het verzorgen van accountmanagement;
  • het verzorgen van klantcontact met reizigers en opdrachtgevers;
  • het inschakelen en controleren van uitvoerende taxi- en touringcarbedrijven;
  • het verzorgen van managementrapportages en facturatie;
  • kwaliteitscontroles en klachtafhandeling;
  • het verzorgen van presentaties en bijeenkomsten over mobiliteitsoplossingen.

Persoonlijk contact

Munckhof werkt met kleine vaste klantteams die bestaan uit accountmanagers en –medewerkers. Ieder klantteam is verantwoordelijk voor het relatiebeheer en het klantcontact. Hierdoor hebben niet alleen opdrachtgevers, ouders, reizigers en andere betrokkenen altijd contact met dezelfde medewerkers, ook wordt de aansturing van de uitvoerende taxibedrijven door hetzelfde team geregeld. Kortom, de klantteams van Munckhof hebben een centrale coördinerende rol voor alle betrokken partijen. Dat werkt snel, efficiënt en uiterst betrouwbaar.

Regisseren van vervoer met de MobiliteitsManager van Munckhof

Dagelijks organiseert Munckhof voor veel klanten het personenvervoer. Om nog beter invulling te geven aan uw wensen hebben wij de bedrijfsapplicatie MobiliteitsManager ontwikkeld.

MobiliteitsManager automatiseert het proces van groepsvervoer en garandeert een zo efficiënt mogelijke inzet van vervoermiddelen en -routes. De medewerkers van Munckhof borgen dat de door MobiliteitsManager aangedragen wijzigingen of optimalisaties in routes correct zijn.

MobiliteitsManager kan bijzonder snel nieuwe routes of combinaties berekenen met inachtneming van uw specifieke wensen. Zo kan altijd de meest efficiënte route worden gegarandeerd. Door gebruik te maken van MobiliteitsManager wordt daarnaast transparantie geboden in de planning. U heeft online toegang tot MobiliteitsManager en kunt op elk gewenst moment direct inzicht krijgen in de planning en routes van het vervoer. Tevens kunnen opdrachtgevers, locaties en ouders/verzorgers mutaties en afmeldingen doorgeven via MobiliteitsManager Online, zodat deze direct verwerkt worden door onze medewerkers.

Zorgvuldige implementatie

Bij de start van ieder vervoerstraject maakt het implementatieteam van Munckhof een uitgebreide analyse van de beschikbare gegevens. Met behulp van MobiliteitsManager wordt het vervoer efficiënt gepland waarna onze chauffeurs de routes controleren op praktijksituaties en waar nodig bijsturen. Tussen de opdrachtgever en Munckhof vindt steeds nauwgezet overleg plaats om de voortgang van de implementatie te bespreken. Munckhof is in staat om in korte tijd grote vervoersvraagstukken te implementeren en conform de gestelde kwaliteitseisen en wensen uit te voeren.

Verhogen zelfredzaamheid in het belang van de reiziger

Als kennisautoriteit op het gebied van vervoer kent Munckhof de ontwikkelingen in de markt en anticipeert zij daarop. Zo zijn wij bijvoorbeeld op dit moment druk bezig met het faciliteren en stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers. Dit doen we door bijvoorbeeld op te treden als vervoersregisseur of door het geven van OV adviezen. Door deze ondersteuning kunnen reizigers zelfstandig(er) gebruikmaken van diverse vervoerssystemen. Naast bovengenoemde acties kan Munckhof ook andere specialistische werkzaamheden verrichten bijvoorbeeld ter ondersteuning van het opstellen van het vervoersbeleid voor gemeenten en reizigers.

Op basis van een inventarisatie en analyse van het totale vervoer adviseert Munckhof over de mogelijkheden van het combineren van vervoersstromen en doelgroepen. Daarbij zijn kostenreductie, het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie enkele uitgangspunten.

Deel deze pagina