Kiebêrt-reizen

Ook bij onvoorziene problemen wordt er naar een adequate oplossing gezocht.

Al vele jaren organiseert een groepje vrijwilligers vakantiereizen voor deelnemers met een verstandelijke en vaak een lichamelijke beperking. De naam “Kiebêrt-reizen” is de naam van de maatschappelijkwerkster die in de jaren ’70 hiermee is begonnen. Aanvankelijk was dit een relatief kleine groep en vond het vervoer plaats in personenbusjes. Het bespreken van hotels enz. deed zij zelf.

Openstaan voor mensen met een beperking

De heer Anton Greuters, Kiebêrt-reizen: “Door het groeiende aantal deelnemers was het niet meer mogelijk de hele organisatie zelf uit te voeren en werd Munckhof gevraagd dit te gaan doen. Er is toen voor Munckhof gekozen omdat zij open staan voor de problematiek die het organiseren van een vakantie voor deze groep mensen met zich meebrengt. Ook worden onze wensen zo goed mogelijk ingewilligd.”

Oplossingsgericht

“Het persoonlijk contact met de medewerkers van Munckhof en hun flexibiliteit is de garantie voor een goede samenwerking. Ook bij onvoorziene problemen wordt er naar een adequate oplossing gezocht.”

Goede chauffeurs

“In de vele jaren dat wij met Munckhof de vakanties organiseren, hebben wij altijd een chauffeur gehad die goed kon omgaan met onze deelnemers en samen met het team vrijwilligers, een zinvolle inhoud aan deze vakantie kon geven.

Ook in de toekomst zullen wij met veel vertrouwen onze vakantiereizen door Munckhof laten organiseren.”

Wilt u meer weten over onze service en diensten?

Maak een afspraak

Deel deze pagina
Meer blogs lezen?
Paul Timmermans
Paul Timmermans
Vragen of meer info?
Mail mij