Update leerlingenvervoer

Lees hieronder de maatregelen die voor u en uw kinderen gelden omtrent het leerlingenvervoer.

Gaat uw kind naar het speciaal (basis) onderwijs (SO/SBO)?

Vanaf 1 maart gaan ook de V(S)O leerlingen weer gedeeltelijk naar school. Dit kan betekenen dat SO/SBO leerlingen weer samen met V(S)O leerlingen vervoerd gaan worden. De chauffeur draagt altijd een medisch mondkapje en de kinderen van het V(S)O dragen een niet-medisch mondkapje, conform de regels van het RIVM. Onderstaande is verder niet van toepassing voor kinderen van het Speciaal (basis) onderwijs.

Gaat uw kind naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)?

Hieronder leest u wat er voor de kinderen geldt die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) gaan.

  • De ritten worden per 1 maart weer ingepland volgens het reguliere vervoersschema. Indien uw kind nog niet mee gaat met het vervoer of enkel op bepaalde dagen, verzoeken wij u om zelf uw kind (geheel of gedeeltelijk) af te melden. Dit kan eenvoudig via MM App, Mobiliteitsmanager Online of per mail regie@munckhof.nl. 
  • Heeft de school aangepaste tijden, dan dient uw gemeente toestemming te geven voor dit aangepaste rooster. Indien dit goedgekeurd wordt door de gemeente, zullen we dit van hen vernemen en verwerken. Houdt u wel rekening met een verwerkingstermijn; u ontvangt van ons bericht zodra het is ingepland.
  • Kinderen die naar het V(S)O gaan zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen in het leerlingenvervoer. Het mondkapje dient gedurende de gehele rit gedragen te worden, dus ook bij het in- en uitstappen. Pas als er minimaal 1,5 meter afstand is van de bus en de chauffeur, mag deze worden afgezet.  
  • Het mondkapje dient u als ouder/verzorger zelf aan te schaffen. Ook verzoeken we u het juiste gebruik van het mondkapje uit te leggen aan uw kind.
  • Als ouder/verzorger houdt u altijd 1,5 meter afstand tot de chauffeur en het voertuig. De chauffeur zal indien nodig helpen met instappen, het omdoen van de veiligheidsgordel en het vastzetten van de rolstoel.
  • De chauffeur houdt zoveel mogelijk afstand van de kinderen. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij het omdoen van een veiligheidsgordel of het vastzetten van een rolstoel.
  • Routes worden zoals voorheen gereden met (maximaal) 8 kinderen, dus de kinderen zitten naast elkaar in het voertuig. Deze richtlijnen zijn vastgesteld en veilig bevonden door het RIVM.
  • De hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM gelden ook in het vervoer. Houd uw kind thuis bij ziekte- of verkoudheidsklachten.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw medewerking en begrip.

Deel deze pagina