08-06-2018

Gemeente Zwolle en Munckhof gaan voor zero-emission doelgroepenvervoer

Het doelgroepenvervoer in gemeente Zwolle wordt vanaf 2025 volledig met zero-emission voertuigen uitgevoerd. Deze ambitie hebben gemeente Zwolle en vervoersbedrijf Munckhof uitgesproken met de ‘Coalition of the Willing’.

Coalition of the Willing

In de Coalition of the Willing hebben diverse overheden, vervoersbedrijven en brancheorganisaties in het personenvervoer afspraken gemaakt over het verduurzamen van het vervoer. Conform het klimaatakkoord van Parijs moet iedereen milieumaatregelen nemen voor een beter klimaat. In de Coalition of the Willing nemen partijen in het personenvervoer deze verantwoordelijkheid. Zo ondersteunt de coalition het onlangs gesloten Bestuursakkoord Zero Emission Doelgroepenvervoer. Voor Munckhof betekent de ondertekening van het convenant dat het personenvervoer steeds milieuvriendelijker uitgevoerd wordt. De gemeente Zwolle geeft hiermee invulling aan haar wensen voor duurzaam personenvervoer in de gemeente.

Zero-emission voertuigen

Het vervoer in de regio Zwolle is begin 2018 opnieuw aanbesteed. Munckhof kwam als winnaar uit de bus. Het vervoer wordt vanaf de zomer uitgevoerd met milieuvriendelijke (groengas)voertuigen. Ondanks dat dit al een stap in de goede richting is, zal het vervoer op termijn uitgevoerd worden met zero-emission voertuigen. Zero-emission voertuigen zijn voertuigen die geen milieuvervuilende uitstoot hebben. Denk bijvoorbeeld aan elektrische of met waterstof aangedreven voertuigen.
 

Deel deze pagina