Splitsing vervoersstromen achterhaald

Het combineren van diverse vervoersstromen levert in Nederland vaak tegenstrijdige reacties op.

Vanuit de traditionele benadering worden kinderen afzonderlijk vervoerd van ouderen en mensen met een beperking. In een aantal gevallen is dit een logische keuze, het combineren van ZMOK kinderen met senioren met Alzheimer in dezelfde route is niet verstandig. Niet alle combinaties kunnen dus gemaakt worden. Maar hebben we niet te vaak last van koudwatervrees? Tegelijkertijd wordt er wel continu bezuinigd op het totale vervoer en worden taxibedrijven uitgedaagd om een hoge kwaliteit te bieden tegen de laagst mogelijke kosten. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de huidige splitsing van vervoersstromen wat mij betreft volledig achterhaald is.

Meergeneratiewoningen

Om ook in de toekomst kwalitatief vervoer te kunnen bieden aan de diverse doelgroepen, is het belangrijk dat er ruimte gecreƫerd wordt voor het ontwikkelen van nieuwe vervoersvormen. Het plannen van vervoersstromen na elkaar (met dus een flexibele ophaal- en afzettijd) is daar een voorbeeld van. Maar ook het combineren van vervoer is een interessante mogelijkheid. Het is zelfs een logisch gevolg van ontwikkelingen die op andere vlakken doorlopen worden. Denk bijvoorbeeld aan de meergeneratiewoningen. Op deze locaties wordt kinderopvang gecombineerd met ouderenzorg.

Waarom vervoer niet combineren?

In Duitsland zijn de meergeneratiewoningen een groot succes en in Nederland worden ook al lokaal initiatieven genomen. Het succes van de meergeneratiewoningen zit hem enerzijds in het realiseren van substantiƫle kostenbesparingen voor de instellingen. Anderzijds levert het gecombineerde verblijf een positieve interactie op tussen de generaties. Het werkt dus, maar waarom worden de kinderen op het einde van de dag met een ander busje opgehaald dan de ouderen? Combineren van vervoersstromen hoeft geen allergische reactie op te roepen. Het is zelfs een gewenste ontwikkeling, mits het uiteraard goed georganiseerd wordt.Deel dit artikel

Plaats uw reactie!

Naam*

E-mail*

Bericht*