Mensen, medicijnen en maaltijden in één busje

Als ik ’s ochtends op weg ben naar kantoor verbaas ik me erover hoeveel busjes ik onderweg tegenkom.

Met het ene busje worden medicijnen vervoerd, het andere busje staat vol met maaltijden en het derde busje is een collega van me die mensen naar hun werk bij de sociale werkvoorziening brengt. Al deze voertuigen zijn op hetzelfde moment onderweg en doen veelal dezelfde bestemmingen aan. Waarom kan dit niet efficiënter?

E-koets als pilotproject

We zijn bij Munckhof vorig jaar gestart met het project genaamd E-koets. Dit project houdt in dat we met een duurzaam (groen) voertuig de diverse vervoervormen gecombineerd uitvoeren. De voertuigen zijn speciaal hiervoor uitgerust met een apart gekoeld gedeelte voor de verswaren en medicijnen en chauffeurs hebben een aanvullende training gevolgd.

Vervoer stopt niet bij de voordeur

Het project loopt nu ruim een half jaar en we hebben veel geleerd. Zo zijn we erachter gekomen dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie. Om het vervoer echt efficiënt te laten verlopen moeten we bijvoorbeeld schuiven met de tijden. Het is dan niet meer vanzelfsprekend dat de medicijnen iedere dag op hetzelfde tijdstip bezorgd worden. Qua planning hoeft dit geen probleem te zijn, maar voor alle processen rondom het vervoer bij onze opdrachtgevers is dit niet gewenst. Je kunt gedurende de dag bijvoorbeeld de maaltijden ophalen en bezorgen op het moment dat het in de meest efficiënte planning past, maar als ze vervolgens pas om 14.00 uur ter plaatse zijn, is het wel te laat voor het middageten.

Combineren op kleine schaal

Het is kortom nog niet zo makkelijk om alles op één hoop te gooien en van daaruit efficiënte combinaties te maken. Als oplossing zijn we het vervoer op kleinere schaal gaan combineren. We hebben routes gemaakt van de afzonderlijke onderdelen en zijn daarin efficiëntie gaan zoeken. De taxi begint ’s ochtends met het vervoeren van cliënten in het doelgroepenvervoer, vervolgens worden verswaren en de medicatie naar de instellingen gebracht en ten slotte worden de cliënten weer teruggebracht naar huis. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat we nog steeds maar één voertuig nodig hebben om al het vervoer te organiseren en dat het netjes verdeeld wordt over de dag. Het voertuig en de chauffeur staan niet stil en de vertrouwde planningen kunnen grotendeels hetzelfde blijven. Wellicht dat we op termijn nog aanvullende combinaties gaan zoeken binnen dit concept. Tot die tijd ben ik benieuwd naar uw ervaringen zijn met het combineren van vervoer.

Harm van Hoof
Assistent bedrijfsleider
Deel dit artikel

Plaats uw reactie!

Naam*

E-mail*

Bericht*