Kempenplus

Munckhof is een professionele organisatie die in een complexe markt in staat is om zaken goed te organiseren.

Over KempenPlus

KempenPlus is het participatiebedrijf van de Kempen-gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Ook wordt bepaalde dienstverlening uitgevoerd voor de inwoners van de gemeente Oirschot. Men is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, (delen van) de Inburgeringswet en de Wet sociale werkvoorziening in de aangesloten gemeenten.

Bij KempenPlus helpt men de inwoners van de Kempengemeenten, die daar ondersteuning bij nodig hebben, om terug aan het werk te gaan. Bij voorkeur bereikt men, o.a. met training en coaching, dat cliënten aan het werk gaan bij reguliere werkgevers. Lukt dat niet, dan kunnen ze in een beschutte werkomgeving bij of via KempenPlus. Met ongeveer 700 medewerkers is KempenPlus één van de grootste werkgevers in de regio.

Munckhof al vanaf 2014 partner in het vervoer

Nico Engwerda (werkleider operatie en ondersteuning) en Marco Kuster (medewerker KAM) waren in 2014 nauw betrokken bij het selectietraject voor een collectief personenvervoerder. Ze lichten toe “de keuze voor Munckhof is destijds tot stand gekomen onder begeleiding van Bizob. Munckhof kwam naar voren als de meest geschikte vervoerspartner op basis van hun plan van aanpak in combinatie met de prijsstelling”. Vooral de inzet van MobiliteitsManager heeft geleid tot een efficiencyverbetering en meer inzicht in de rittenplanning. Munckhof communiceert en regisseert het cliëntenvervoer én daarmee de rittenplanning vanuit dit digitale platform. Hierin zijn tevens wijzigingen door Munckhof gemaakt, planningen, routes en aan- en afmeldingen inzichtelijk. Daarnaast zijn de locatiegegevens van alle Munckhof-voertuigen via dit vervoersbeheersysteem te volgen. Door meer en kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van het vervoer, heeft KempenPlus tevens besparingen kunnen realiseren. In 2019 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden en ook toen is de keuze wederom op Munckhof gevallen. Wat verder aansprak was de professionele wijze waarop de regievoering werd ingeregeld en uitgevoerd.

Door communicatie goed op elkaar ingespeeld

De overgang van lokale vervoerders naar Munckhof in 2014 had best wat voeten in de aarde. Nico vertelt: “Ondanks de voorlichtingssessies bleken werknemers en chauffeurs in het begin toch nog te moeten wennen aan bijvoorbeeld de nummering van de bussen, waardoor men soms in de verkeerde bus plaatsnam. Inmiddels, anno 2023, is men zodanig gewend aan de chauffeurs dat de nummering niet meer nodig is. Ook de inzet van onderaannemers vereiste de nodige aandacht, zeker als het gaat om de tijdigheid van ritten. Gelukkig is de communicatie met de accountmedewerkers bij Munckhof uitstekend, de afdeling regie is goed en snel bereikbaar, en tevens worden problemen en vragen snel opgelost”.

Tot slot

Nico sluit het interview af met de woorden “Munckhof is een professionele organisatie die in een complexe markt in staat is om zaken goed te organiseren. Er staat een organisatiestructuur achter Munckhof die zaken goed kan laten verlopen”. Marco vult aan; “ook merk ik dat mensen langdurig bij Munckhof werken in tegenstelling tot andere organisaties waar je keer op keer met andere contactpersonen te maken krijgt, dit zegt iets over de organisatie”.

Deel deze pagina
KempenPlus