Taxichauffeur is een beroep, geen vrijwilligerswerk!

Het inzetten van een vrijwilliger als taxichauffeur. Bij zorginstellingen en gemeenten wordt dit gezien als een interessante gedachte om de kosten van het vervoer te verlagen. De taxibranche is vanzelfsprekend huiverig. Hoe kun je de kwaliteit en veiligheid borgen als je beroepschauffeurs inruilt voor vrijwilligers en hoe ga je bijvoorbeeld om met aansprakelijkheid? Het is van belang om te onderzoeken welke voor- en nadelen er verbonden zijn aan beide uitgangspunten.

Beroepschauffeurs zijn deskundig

Bij de meeste gemeenten en zorginstellingen wordt het personenvervoer volledig uitgevoerd met beroepschauffeurs. Taxibedrijven, die beschikken over het TX Keurmerk, zijn contractpartner en organiseren het gehele traject, van planning tot uitvoering. Een belangrijk voordeel is dat de kwaliteit geborgd is. De beroepschauffeurs zijn deskundig, hebben veel ervaring in huis, kennen de reizigers vaak al jaren en hebben de benodigde opleidingen gevolgd. Ook is het voertuig netjes onderhouden en wordt het vervoer efficiënt gepland met andere vervoerstromen. Een nadeel is dat de personeelskosten zwaar doorwerken in de tarieven die de taxibedrijven moeten hanteren. De marges in het personenvervoer zijn zeer klein waardoor er, met behoud van de kwaliteitseisen, nagenoeg geen ruimte is om binnen dit systeem substantieel goedkoper te werken.

Kostenbesparingen door het werken met vrijwilligers

Het andere uiterste is het volledig werken met vrijwilligers binnen het personenvervoer. Vrijwilligers zijn goedkoop waardoor er in personeelskosten grote besparingen gerealiseerd kunnen worden. Weegt deze besparing echter op tegen de nadelen? Wie gaat het vervoer bijvoorbeeld plannen? Doen de vrijwilligers dat ook of ligt die taak bij de gemeente, zorginstelling of het taxibedrijf? En hoe ga je om met het onderhoud van de voertuigen en het borgen van de kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid? Wat als de vrijwilligers besluiten om te stoppen? Het blijven ten slotte vrijwilligers en ondanks dat vrijwillig niet vrijblijvend is, kun je ze niet verplichten. 
Hoe zit het eigenlijk met het social return principe waar veel waarde aan gehecht wordt? Door te werken met vrijwilligers daalt de werkgelegenheid voor de beroepschauffeurs die wellicht hun baan kwijtraken. 

Pilotproject moet haalbaarheid uitwijzen

Om antwoord te geven op de behoefte van onze opdrachtgevers is de regiecentrale van Munckhof recent gestart met een pilotproject bij een zorginstelling. Onderdeel van de pilot is dat één voertuig voortaan bemand wordt door vrijwilligers. Dit voertuig is in bezit van de zorginstelling en zij zorgen ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn om de routes te rijden. De planning van het vervoer en de contacten met dagbestedingen en reizigers ligt bij de regiecentrale van Munckhof en ook zorgt deze ervoor dat de vrijwilligers goede instructies en opleidingen krijgen. Alleen vrijwilligers die voor onze rijtest slagen en de cursusdag succesvol hebben doorlopen worden ingezet als vrijwillige chauffeur. Om te borgen dat het vervoer altijd door kan gaan staat er, naast de ingeroosterde vrijwilliger, ook een extra vrijwilliger standby. Daarnaast is er op de route een begeleider aanwezig. 

Door de combinatie van vrijwillige chauffeurs, begeleiding en een professionele planning zijn de kosten lager maar zorgen de professionals voor het borgen van de kwaliteit en de planning. Ondanks deze constructie blijft het een uitdaging om goed om te gaan met de vrijblijvendheid en verantwoordelijkheid van de betrokken vrijwilligers. 

De pilot is net gestart en we zijn allemaal erg benieuwd naar de resultaten en ervaringen. Ik denk dat personenvervoer vooral een taak moet blijven van de professionals, maar is het inzetten van vrijwilligers de toekomst? Ik ben benieuwd naar uw mening.
 

Susan Beelen
Susan Beelen
Account manager Munckhof Regie
Deel dit artikel

Plaats uw reactie!

Naam*

E-mail*

Bericht*