09-11-2023

Provincie Limburg maakt keuze voor Munckhof als vervoerspartner

Per 1 november 2023 heeft de Provincie Limburg Munckhof aangesteld als haar nieuwe vervoerspartner. Deze beslissing volgt na een succesvol verlopen aanbesteding, waarin Munckhof zich heeft weten te onderscheiden. Als vervoerspartner zal Munckhof een divers scala aan vervoersdiensten verzorgen voor de provincie. De keuze voor Munckhof als vervoerspartner weerspiegelt het belang dat de Provincie Limburg hecht aan hoogwaardige dienstverlening, gecombineerd met een sterke focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Deze keuze werd door Provincie Limburg gemaakt met het oog op de stimulering van het lokale Limburgse MKB. "Wij hechten grote waarde aan het ondersteunen van bedrijven uit eigen regio en geven de voorkeur aan een vervoerspartner die niet alleen excelleert in het leveren van vervoersdiensten, maar ook actief bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt", aldus Provincie Limburg. "Munckhof heeft gedurende het aanbestedingstraject aangetoond te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die wij stellen en daarmee als economisch-meest-voordelige inschrijver de aanbesteding gegund kreeg. Met deze samenwerking versterkt de Provincie Limburg niet alleen de lokale economie, maar draagt zij ook bij aan een groenere en socialere mobiliteitsoplossing voor haar passagiers van Provincie Limburg.” 

Arjan Wiering, COO van Munckhof is trots te horen dat Provincie Limburg juist om bovenstaande redenen voor Munckhof heeft gekozen. “Munckhof is een personenvervoerder vóór en dóór de samenleving. Wij beseffen dat onze dienstverlening impact heeft op het milieu en omgeving. Juist daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een speerpunt in onze visie en missie, waarmee het verankerd is in onze bedrijfsvoering. Dat zie je terug in onze keuze voor de brandstof HVO100 (meest duurzame diesel), de investeringen in zero-emissie voertuigen en ons medewerkersbestand, dat voor 20% uit mensen bestaat, die voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Mensen maken Munckhof en dat dit door onze opdrachtgevers wordt gewaardeerd, stimuleert ons te blijven inzetten op duurzaamheid en MVO.”  

Munckhof en Provincie Limburg hebben een overeenkomst gesloten tot 31 oktober 2025. Na deze periode van twee jaar, heeft Provincie Limburg de mogelijkheid om de overeenkomst nog tweemaal te verlengen met een periode van één jaar. Hierna volgt er een nieuwe aanbestedingsprocedure.  

Deel deze pagina