STEK erkenning

Munckhof Techniek is aangesloten bij de Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK).

Munckhof Techniek is aangesloten bij de Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) en voldoet, middels toetsing, aan de wettelijke eisen met een verhoogde kwaliteit in dienstverlening en draagt bij aan een duurzame samenleving. De Stichting Emissiepreventie Koudetechniek stelt zich primair ten doel emissies van ozonaantastende middelen en broeikasgassen in deze sector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek.

Deel deze pagina