F-Gassen certificering

Munckhof Techniek is door Bureau Veritas erkend met een F-gassen bedrijfscertificaat.

Wij mogen dientengevolge werkzaamheden verrichten aan kleine en grote stationaire koelinstallaties en grote mobiele koelinstallaties.

Certificering volgens het F-Gassenbesluit heeft betrekking op installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zoals montage, reparatie, (periodiek) onderhoud, inbedrijfstelling, preventieve controle of buitengebruikstelling. Installatie- en onderhoudsbedrijven die in het bezit zijn van dit bedrijfscertificaat, moeten volgens de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties beschikken over een koudemiddelenregistratie. Wij stellen jaarlijks een koudemiddelenbalans op en houden een registratie bij over de hoeveelheden koudemiddel dat jaarlijks wordt ingekocht/verkocht, teruggewonnen, afgevoerd en/of (bij)gevuld.

Deel deze pagina