CINOP Global

Ik vind het belangrijk dat een reisbureau snel kan anticiperen en schakelen.

CINOP is een nationaal en internationaal opererend bureau voor leer- en ontwikkelingsvraagstukken. De focus ligt op middelbaar beroepsonderwijs, de weg daarnaartoe (educatie) en de weg daarna (de arbeidsmarkt en leven lang leren). Ons werk omvat beleidsadvies, instrumentontwikkeling, professionalisering van organisaties, projectmanagement, onderzoek & monitoring. CINOP werkt met en voor klanten in velerlei vormen van samenwerking, netwerken en co-creatie.

CINOP levert een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling door talenten en menselijk kapitaal te stimuleren, arbeidspotentieel te activeren tot meer opleiding en de inzetbaarheid van werknemers in de BV Nederland te vergroten. Met een flexibele, marktgerichte organisatie streeft CINOP op al deze vlakken naar krachtige verbindingen. Steeds meer wordt daarbij het individu het perspectief: de mens die zich op eigen wijze zowel binnen als buiten het reguliere onderwijssysteem ontwikkelt.

Internationale reizen

Munckhof is partner van CINOP Global voor het organiseren van de internationale reizen. De reizen worden georganiseerd naar bestemmingen als Zuid-Afrika, Mozambique, Kenia, Benin, Mali, Indonesië en Saudi-Arabië.

Goede samenwerking door het kleine klantteam

Joost Teuben, senior projectmanager CINOP Global: “We hebben Munckhof ingeschakeld om onze reizen te organiseren. Omdat we vaak wijzigingen hebben in onze reisplanning, vind ik het belangrijk aan een reisbureau dat ze snel kunnen anticiperen en snel kunnen schakelen. Het klantteam van Munckhof is relatief klein en dat werkt prettig. Ze weten vaak al van tevoren wat de reisvoorkeuren zijn, of je bijvoorbeeld een stoel aan het raam of aan het gangpad wilt. Wij kennen het team van Munckhof en zij kennen ons. Die band zorgt voor een goede samenwerking.”

www.cinopglobal.com

Deel deze pagina